Iskolák

Iskola - Budapest - 1

A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon fővárosi fenntartású, de országos feladatokat ellátó komplex gyógypedagógiai intézmény, mely egyedülállóan felelős az óvodás és általános iskolás nagyothalló gyermekek neveléséért, oktatásáért.

Iskola - Budapest - 2

A fővárosi siket gyermekek állami oktatása 1891-ben kezdődött a város budai részén, majd több ideiglenes helyre költözés után 1902-től 1995 áprilisáig a VIII. ker. Festetich utcai épületben folyt az oktatás.

Iskola - Debrecen

Gácsér József és Markovics Árpád váci siketnéma intézeti tanárok 1902. februárjában tanítványaikkal bemutatót tartottak Debrecenben.

Iskola - Eger

Mivel az iskolaépület a siketoktatás és mai kor követelményeinek egyre kevésbé tudott megfelelni, többször is fölmerült a bővítés, korszerűsítés gondolata. Ezirányú erőfeszítéseinket 2004-ben siker koronázta. Állami és fenntartói támogatással megkezdődhetett az épület rekonstrukciója.

Iskola - Kaposvár

Kaposváron van egy iskola, amit Zalaegerszegtől Mohácsig és Barcstól Székesfehérvárig Siketek Iakolájaként emlegetnek, bár hivatalos elnevezése: Óvoda, Általános iskola, Diákotthon és Gyermekotthon.

Iskola - Sopron

A sopronnémeti születésű középbirtokos, Tóth Antal 1903-ban alapította intézetünket. A haladó szellemű mezőgazdász fogékony volt kora újításaira. Gyermeke nem lévén, vagyonát közcélokra adományozta.

Iskola - Szeged

Intézményünk 1901-ben nyitotta meg kapuit, melynek rendeltetéséről az alapító Klúg Péter így nyilatkozott: „A hallás elvesztése következtében némává lett gyermekeket beszélni megtanítsa, őket erkölcsösen nevelje, s mindazon közhasznú ismeretek birtokába juttassa, amelyek a gyakorlati életben leginkább szükségesek.”

Iskola - Vác

A Váczi Királyi Magyar Siketnéma Intézet 1802. augusztus 15-én nyitotta meg kapuit, az országban elsőként azzal a céllal, hogy megmutassa: „mily nagy áldás siketnémára nézve a tanítás és nevelés”.

Copyright © 2011 hallokasok.hu | Minden jog fenntartva.
prompt logo